"Ik leer kinderen en jongeren die worstelen met zichzelf en hun omgeving 
opnieuw kijken naar zichzelf en de relatie met anderen,
zodat ze hun eigen waarde herontdekken en zo steviger in het leven staan."